Krigen i Ukraina har ført til en strøm av fordrevne som søker tilflukt i Norge og andre stater. Som svar på denne ekstraordinære situasjonen vedtok Stortinget våren 2022 en midlertidig lov, som regulerer en rekke sektorer, slik som barnevernet, skolevesenet, helsevesenet og integreringsfeltet. Lovendringene skulle gjøre det offentlige tjenesteapparatet i stad til å håndtere store ankomster av fordrevne fra Ukraina på kort tid. 

Det har vært en grunnleggende målsetning at ukrainere som kommer til Norge, skal få et godt opphold og bli raskt integrert i det norske samfunnet.  

Sammen med Proba samfunnsanalyse skal Lund & Co, med advokatene Silje Aga Rogan og Hilde K. Ellingsen i spissen, evaluere om de midlertidige lovendringene er treffsikre, hensiktsmessige og anvendbare. I tillegg skal det vurderes om det bør innføres andre midlertidige regler enn de vi har i dag og om det bør det gjøres permanente endringer i regelverket.