Sekretariatet har i lengre tid påpekt behovet for en samlet vurdering av naturressursutnyttelsen og de berørte lokalsamfunnes legitime krav på en andel av de verdier naturressurssene gir opphav til. LVK har tatt initiativ til en samling av kommunenenettverkene som jobber med problemstillignene knyttet til naturressursutnyttelse, for å utveksling av erfaringer og samarbeid.Initiativet er tatt godt i mot.

Du kan lese foilene som Stein Erik Stinessen brukte under sitt foredrag her.