Emil Racin Lund Meltvedt

Emil har sin mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen i 2020. Han har videre en L.L.M. fra Bond University i Australia. Han tiltrådte som advokatfullmektig i Lund & Co i juni 2020

Jorun Guldbakke Øiesvold

Jorun har sin mastergrad i rettsvitenskap fra Universitet i Tromsø 2019. Jorun kommer fra stilling som universitetslektor på det juridiske fakultetet i Tromsø. Hun tiltrer som advokatfullmektig i Lund & Co 17. august 2020.

Svein Gjørtz

Svein tok sin mastergrad i rettsvitenskap ved Universitet i Bergen i 2020. Han har hatt et halvt år utveksling i Hong Kong og tiltrer som advokatfullmektig i Lund & Co 17. august. 2020.

Kristina Vågen Fiskum

Kristina har sin mastergrad i rettsvitenskap fra universitetet i Bergen i 2018. Hun har vært vit. ass og kommer fra stillingen som Utvalgssekretær for Domstolkommisjonen, Justis- og beredskapsdepartementet. Kristina vil tiltre sin stilling 1. november 2020.