Hilde Kristin Ellingsen

Hilde kommer fra stillingen som universitetslektor ved Universitetet i Oslo, senter for europarett. Hun har en PhD fra 2018 for avhandlingen om EU-rettens føringer på nasjonale krav til rettslig interesse. Hun har også vært gjesteforsker ved Colombia Univiersity Law School og hun har en LL.M fra New York law School, hvor hun også var vitenskapelig assistent for professor Mattias Krumm. Hilde har tidligere jobbet i Justisdepartementets lovavdeling og hos Regjeringsadvokaten. Hilde har også vært vitenskapelig assistent ved Senter for Europarett ved Universitetet i Oslo.

Hilde tiltrer stillingen som senioradvokat i Lund & Co 1. mars 2019.

Mathilde Strand Wilhelmsen

Mathilde kommer fra stilling som dommerfullmektig i Tønsberg. Mathilde har en Master i rettsvitenskap fra universitetet i Bergen fra våren 2014. Hun har tidligere jobbet som advokat i Bing Hodneland.

Mathilde tiltrer stillingen som advokat i Lund & Co 15. mars 2019.

Morten Feiring

Morten Feiring er for tiden vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett hvor han skriver masteroppgave om ansvarsregimet for CCS-virksomhet på lang sikt med fokus på ansvarsoverdragelse til staten.

Morten tiltrer stilling som advokatfullmektig i Lund & Co 1. februar 2019.