• Advokat Silje Aga Rogan begynte som advokatfullmektig i Lund & Co i 2008. I 2010 ble hun ansatt som advokat, og i 2014 som senioradvokat. Advokat Rogan fikk møterett for Høyesterett i 2015.
  • Advokat Ina Storstrøm begynte som advokatfullmektig i Lund & Co i 2010, og som advokat i 2013.
  • Advokat Norunn Løkken Sundet kom til Lund & Co i 2016 fra stilling som utreder i Høyesterett, hvor hun har vært ansatt siden 2002. Fra 2010 var  hun fungerende utredningsleder. Advokat Sundet har også vært konstituert tingrettsdommer i Drammen og i Follo.

Lund & Co er svært tilfreds med at disse dyktige advokatene fortsetter sin karriere i firmaet!