Vi gratulerer partner i Lund & Co, Per Andreas Bjørgan, som idag har fått møterett for Høyesterett.

Per Andreas kom til Lund & Co fra stillingen som konkurransedirektør i Eftas overvåningsorgan, ESA, hvor han har vært i 14 år. Sakene som ligger til grunn for prøven er sak på vegne av Bremanger kommune mot Danske bank som gikk over tre dager i februar, og på vegne av LVK i den såkalte Force Majuere-saken (leveringssikkerhet for konsesjonskraft), som var til behandling i Høyesterett 10.-12. mai. 2016.