Da dette ble påpekt, endret Helsedirektoratet begrunnelse for å nekte ELTE-studenter lisens, nå til at de er utdannet til et annet yrke. Se hele leserinnlegget i Dagbladet 21. februar 2018.