I en “lekkasje” fra Revidert nasjonalbudsjett (RNB) i går kveld kom det frem at Regjeringen vil foreslå en produksjonsavgift på vindkraft. Naturressurskommunene, som organiserer med enn 200 kommuner, er fornøyd med at Regjeringen har hørt på kommunene, og ser behov for å etablere en lokal betalingsordning. Samtidig gir opplysningen om at produksjonsavgiftens størrelse grunn til bekymring. – En produksjonsavgift på 1,3 øre/kWh er langt fra tilfredsstillende. Til sammenligning utgjør de lokale betalingsordningene til vannkraftkommunene i størrelsesorden 3-5 øre/kWh.

Det er også foreløpig uklart hvordan innretningen på avgiften vil bli. Dersom produksjonsavgiften er ment å inngå i inntektssystemet for utjevning, vil effekten kunne bli omlag 5% for de skattesvake kommunene.

Det fremgår av oppslaget på NRK i går at Regjeringen vil presentere forslaget i et høringsnotat. Naturessurskommunene venter i spenning på Regjeringens presentasjon i RNB i morgen!