Dommen har allmenn interesse fordi næringsetablering er viktig i alle landets kommuner. Det stiller krav til kommunenes håndtering av næringsetablerere.

Tingretten gir tydelig uttrykk for at Tinn kommune har håndtert prosessen med datalagringsprosjekter på Rjukan på en korrekt måte ved å støtte enkelte prosjekter uten å gi disse forrang fremfor andre. En kommune må kunne ønske en næringsetablering velkommen, og endog uttrykke støtte til det konkrete prosjektet, uten at kommunen av den grunn er bundet til å tilrettelegge kun for denne ene aktøren.

Dommen er ikke rettskraftig.

Kommunen er representert ved advokat (H) Stein Erik Stinessen og advokat Karianne Aamdal Lundgaard.