Flere av advokatene i Lund & Co vil holde faglige innlegg på LVKs årlige seminarer om eiendomsskatt og konsesjonskraft. Seminarene finner sted 11. mai (eiendomsskatt) og 12. mai (konsesjonskraft) i lokalene til KS Agenda. Programmet finner du på lvk.no, hvor det også er påmelding.
Felles middag for deltakerne 11. mai på Grand Cafe.