Tillatelse til partshjelp er viktig for kommunene som ønsker å stå samlet i saken som gjelder retten til å skattlegge et grensekryssende anlegg. Karmøy og Tysvær kommuner er representert ved advokatene Caroline Lund og Silje Aga Rogan.