Oppdragsbekreftelse

Som medlem av Advokatforeningen er vi pålagt å gi våre klienter skriftlig bekreftelse ved nye oppdrag. Oppdragsbekreftelsen vil bli gitt samtidig med oppstart eller snarest mulig deretter. Der arbeidet må igangsettes umiddelbart vil bekreftelse på at arbeid igangsettes sendes per e-post. De forretningsmessige vilkårene for oppdraget fremgår av den skriftlige oppdragsbekreftelsen og Lund & Co’s generelle oppdragsvilkår.

Salærberegning og fakturering

Som hovedregel fakturerer vi våre klienter med utgangspunkt i den tid som er påløpt for oppdraget. Ved salærfastsettelsen tar vi i betraktning sakens art og vanskelighetsgrad, de verdier saken gjelder, resultater som oppnås, om det har vært særlige tidsfrister, samt advokatenes erfaring og kompetanse innenfor fagfeltet. Timepriser og de nærmere vilkår vil fremgå av oppdragsbekreftelsen. Etter nærmere avtale vil vi i særlige tilfelle kunne fakturere vårt arbeid etter en avtalt fastpris.