This website requires JavaScript.
Hopp til innhold
Om Lund & Co

Teamarbeid

Store saker krever teamarbeid

Lund & Co’s tjenester skal ha høyeste kvalitet, være enhetlige og kostnadseffektive. Lund & Co legger derfor stor vekt på kunnskapsdeling. Våre systemer sikrer alle medarbeidere tilgang på denne kunnskapen til enhver tid og på ethvert sted.

Kunnskapsdeling i en hektisk hverdag

Lund & Co arbeider systematisk for oppbygning og vedlikehold av vår spesialkompetanse. I store saker arbeider vi i team hvor vi kombinerer ulik spesialkompetanse. Vi har etablert teamrom og avholder jevnlig interne seminarer for ytterligere kunnskapsdeling.