This website requires JavaScript.
Hopp til innhold
Kompetanse

Fast eiendom

Lund & Cos kompetanse i fast eiendoms rettsforhold

Fast eiendom rettsforhold omhandler både privatrettslige og offentligrettslige regler. Lund & Co bistår i saker om

Oppdragsgivere

Partnerne i Lund & Co har i mer enn 25 år arbeidet med fast eiendoms rettsforhold, både for grunneiere og for offentlige organer, staten, kommuner og fylkeskommuner. Firmaet bistår i alle type saker om plan og bygningsrett og bruk og vern av fast eiendom.

Som juridisk sekretær for Utmarkskommunene Sammenslutning (USS) og som samarbeidsadvokat for Norges Fjellstyresamband, Norges Bondelag og Norsk Sau og Geit, har advokatene i Lund & Co også en særlig kompetanse når det gjelder spørsmål om utmarksforvaltning.

Lund & Cos advokater har også omfattende erfaring med skjønn og ekspropriasjonssaker, både for grunneiere og offentlige organer, særlig knyttet til store infrastrukturtiltak, som vei, jernbane og kraftutbygging og kraftledninger. Vi har håndtert både mindre og store ekspropriasjonsskjønn, noen med over 250 berørte grunneiere. Firmaet har en god infrastruktur og har utviklet gode dataprogrammer for å kunne håndtere slike saker, som sikrer kvalitet samtidig som vi kan jobbe kostnadseffektivt.

Når det gjelder grunnerverv, kan vi bistå med

  • forhandlinger om minnelig løsning
  • tiltredelse
  • vurdering av erstatning
  • forberedelse og gjennomføring av skjønn og skjønnsprosesser

Kompetanse:Stein Erik Stinessen var mangeårig medlem av Advokatforeningens lovutvalg for plan- og bygningsrett, og leder i fagutvalget i Juristenes Etterutdanningssenter, JUS. Caroline Lund var medlem av Samerettsutvalget II, NOU 2007:13 og 14, som behandlet spørsmålet om retten til land og vann i fylkene sør for Finnmark.