This website requires JavaScript.
Hopp til innhold
Kompetanse

Skatte- og avgiftsrett

Skatt og avgift på naturressurser

Skatte- og avgiftsretten reiser mange og kompliserte problemstillinger som kan ha stor økonomisk betydning for våre klienter. Vår skatterettslige kompetanse er særlig utviklet innenfor energisektoren, som har særskilte skatteordninger ved siden av det ordinære bedriftsskatteregimet. Caroline Lund og Stein Erik Stinessen var medlemmer av Kraftskatteutvalget fra 1992 (NOU 1992:34) og har sammen utgitt boken Skatt på kraftforetak.

I tillegg til kraftskattekompetansen har advokatene særlig kunnskap om skatt på petroleumsforetak, opprettsnæringen og mineralnæringen. Advokatene i Lund & Co er regnet som ledende innen eiendomsskatt og bistår i eiendomsskattesaker for alle typer skatteobjekter.

Oppdragsgivere

Våre klienter spenner fra kommuner til private og næringsdrivende, samt offentlige myndigheter.