This website requires JavaScript.
Hopp til innhold
Medarbeidere

Chirsti Erichsen Hurlen

Partner - Advokat

Chirsti begynte i Lund & Co i januar 2018, etter over 10 års ansettelse i domstolene. Chirsti har fra sin tid i domstolene bred erfaring både innen privatrettslige og offentligrettslige fagområder, og har særlig kompetanse innen tvisteløsning og prosess. Hun arbeider hovedsakelig innenfor fagområdene arbeidsrett, eiendomsrett og ekspropriasjonsrett. Hun har også erfaring med alminnelig kontraktsrett og naturressursrett, herunder spørsmål knyttet til miljøforbedringer i regulerte vassdrag.

Arbeidserfaring

2019- Partner, Advokatfirmaet Lund & Co
2018-2019 Senioradvokat, Advokatfirmaet Lund & Co
2015-2017 Nestleder juridisk utredningsenhet, Norges Høyesterett
2014 Spesialrådgiver, konstitusjonell avdeling, Stortinget
2014 Fungerende assisterende direktør, Norges Høyesterett
2008-2014 Utreder, Norges Høyesterett
2007-2008 Dommerfullmektig, Drammen tingrett
2004-2007 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Wiersholm AS

Utdanning

2016 Forsvarets Høyskole, sjefskurset
2004 Cand. jur. i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Medlemskap og tillitsverv

2018 Medlem av Den norske Advokatforening