For sjuende året på rad deles Advokatforeningens talentpris ut til det firmaet som utmerker seg med fremdragende talentarbeid. I år er Lund & Co den verdige vinneren som i flere år har jobbet for en likestilt arbeidsplass.

– Det å sørge for at arbeidsplassen fremmer god kjønnsbalanse og jobber systematisk med likestilling vil være et stort konkurransefortrinn i årene fremover, sier Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen.

LIKESTILLINGSOMBUDET HEDRER ÅRETS VINNER

Prisutdeler var likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm. Hun roste årets vinner for deres innsats for likestilling på arbeidsplassen og for satse på kvinner i roller som senioradvokater og partnere.

TYDELIG ENGASJEMENT FOR Å FREMME KJØNNSBALANSEN

I år var det stor interesse for Advokatforeningens Talentpris med en rekordhøy påmelding. Advokatfirmaet Lund & Co vinner prisen for første gang i år. Firmaets tydelige engasjement for å fremme kjønnsbalanse gjorde at juryen valgte Lund & Co som verdige vinnere.

– Selv om det var svært mange gode bidrag til årets Talentpris viste Lund & Co seg som en klar vinner. De har hatt en tydelig profil og løftet opp kvinner fra egne rekker. Ved at de har skapt en likestilt arbeidsplass som klarer å beholde ressursene tar  Lund & Co tar ansvar for fremtiden, sier juryleder Liv Gjølstad, tidligere høyesterettsdommer.

HER ER TALENTPRISJURYENS BEGRUNNELSE:

Juryen ser at mange av advokatfirmaene har jobbet aktivt og godt over lang tid for å bedre likestilling internt. I år har derfor juryen lagt vekt på hvem som har lykkes i dette arbeidet. De faktiske resultatene har vært avgjørende.

For årets vinner har likestilling vært et grunnleggende fundament og en selvfølge helt siden etableringen. De har skapt en kultur og en struktur som fremmer kjønnsbalanse på alle nivåer i firmaet.

Som sagt har juryen lagt avgjørende vekt på de faktiske resulatetene, men den også merket seg følgende virkemidler:

Firmaets policy og kultur åpner for lik fordeling av foreldrepermisjon.
Det legges til rette for å kombinere et faglig sterkt arbeidsmiljø, med høy trivselsfaktor og et vanlig familieliv.
Flere forhold enn fakturerbare timer vektlegges reelt sett ved partneropprykk.

Av vinnerens faktiske resultater, fremhever juryen at:

  • 62 % av firmaets partnere er kvinner. Dette er en dobling på 10 år.
  • 60 % av firmaets senioradvokater er kvinner
  • På fullmektignivå er det jevnt fordelt mellom begge kjønn.

Firmaet er nå i en posisjon som gjør at noen av de beste kvinnelige jurister bevisst søker seg dit. Dette er selvsagt den store gevinsten deres. Talentprisen for 2018 kan vinneren se på som en ekstra påskjønnelse.