Advokatsekretær /advokatassistent med god IT-kompetanse

Lund & Co er blant de mest kompetente og erfarne advokatmiljøene på sine rettsområder, innen rådgivning og prosedyre. Vi bistår bedrifter og privatpersoner og har en stor oppdragsmengde for offentlig sektor. En særlig spesialitet er analyser og målrettet rettspolitisk arbeid for ulike interesser. Vi har en relativt liten, men kompetent administrasjon, som også utfører selvstendige oppgaver overfor flere av våre klienter.

Vi søker advokatsekretær / advokatassistent:

En av våre ansatte skal ut i permisjon og vi søker etter en advokatsekretær /advokatassistent med god IT-kompetanse i vikariat med mulighet for fast stilling. Det er en fordel om du har erfaring. Tiltredelse så snart som mulig.

Som advokatsekretær i Lund & Co vil du få en sentral rolle i kontordriften. Du må beherske IT-verktøy som sikrer korrekt og trygg kommunikasjon mellom klient, advokat og rettsinstansene. Videre vil du  jobbe med juridiske dokumenter, med Lovdata Pro og andre relevante rettskilder, samt moderne IT verktøy i forbindelse med utdragsarbeid, hjemmesider mv. Arbeidsoppgavene er først og fremst kontoradministrative, men består også i å arrangere møter og kurs både i Oslo og i andre deler av landet. Du må derfor også være innstilt på noe reisevirksomhet i forbindelse slike arrangementer.

Hva vi forventer:

 • God skriftlig fremstillingsevne på norsk og gjerne også engelsk
 • Relevant utdanning, med gode eksamensresultat
 • God kunnskap om relevante IT-verktøy
 • God kunnskap om aktørportalen, lovdata pro,
 • God kunnskap om nettbaserte løsninger for utarbeidelse av utdrag
 • At du er serviceinnstilt
 • At du er flinkt til å håndtere mennesker
 • At du er en lojal lagspiller
 • At du er fleksibel med hensyn til reiser i forbindelse med kurs mv
 • At du kan ta i et tak når det trengs også for andre oppgaver

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • En likestilt bedrift med god kjønnsbalanse
 • Kolleger med solid faglig kompetanse, som gjerne deler sin kunnskap
 • Dybdeinnsikt i spesifikke bransjer
 • Et hyggelig sosialt miljø
 • Konkurransedyktige betingelser

Vi ser gjerne at du har noen års erfaring som advokatsekretærer / advokatassistent, men også ferske kandidater og andre kandidater med relevant erfaring kan søke

Søknad med CV, attester og kopi av vitnemål/karakterutskrift sendes inn på våre hjemmesider www.lundogco.no på CVideo, eller på e-post til Henriette Hoel hh@lundogco.no .