Konsesjonskraft IKS stevnet Sira-Kvina kraftselskap i mai 2015. Konsesjonskraftmottakerne krevde nytt beregningssystem og erstatning for perioden fra 2003 til 2015. Forliket innebærer at saken som var berammet til slutten av januar fallt bort.

Skal beregnes ut fra gjennomsnittet de siste 30 årene

Sira Kvina er forpliktet til å levere konsesjonskraft til kommunene til hva det koster selskapet å produsere kraften (selvkostpris). Selvkost beregnes på grunnlag av de totale produksjonskostnader delt på produksjonsvolumet.

Tidligere beregnet Sira-Kvina kraftselskap konsesjonskraftrisen på grunnlag av et fast produksjonsvolum. Den nye delingsfaktoren tar utgangspunkt i gjennomsnittet fra volumet de siste 30 årene. Den nye beregningen vil gi 1 øre/kWh lavere konsesjonskraftpris fra 1. januar 2016. Dette utgjør årlig ca. 5,5 millioner kroner.

– Vi har nå fått et påregnelig og godt system for beregning av konsesjonskraftprisen i fremtiden. Partene har med dette både gitt og tatt i disse forhandlingene. Samlet sett er begge partene godt fornøyde med resultatet, sier selskapene i en felles uttalelse.

Lund & Co bisto konsesjonskraftmottakerne i forhandlingene.