Carsten begynte i Lund & Co som advokatfullmektig høsten 2020. Han har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo våren 2020. Høsten 2018 var han på utveksling ved China University of Political Science and Law, og høsten året etter var han multilateral studentpraktikant ved ambassaden i Haag.

Carstens første prosedyresak var for Extinction Rebellion, hvor han bisto tre klimaaktivister som hadde fått et forelegg for å gå på ski opp et snøfritt Bogstadveien. Tingretten kom til at forelegget ikke var et forsvarlig og forholdsmessig inngrep i de tiltaltes demonstrasjonsfrihet, og de tre aksjonistene ble frifunnet. Carsten var også med og prosederte i rettsaken som gikk over tre uker i Utmarksdomstolen tidligere i vinter, hvor han sammen med kollega Caroline Lund og Lasse Gommerud Våg bisto Karasjok kommune og lokalbefolkningen i rettssaken mot FeFo i spørsmålet om hvem som skal eie utmarka i Karasjok. I denne saken er det foreløpig ikke avsagt dom.

Carstens spesialområder er samerett, ytringsfrihet og menneskerettigheter.