Hun har fra sin tid i domstolene bred erfaring innen både privatrettslige og offentligrettslige fagområder, og har særlig kompetanse når det gjelder tvisteløsning og prosess. Hurlen arbeider med fagområdene energi, miljø og naturressursrett samt ekspropriasjon. Hun har også en særlig kompetanse i arbeidsrett.