Nok et spennende og innholdsrikt arrangement er vel gjennomført – denne gangen var det Kvinner og Kraft 2023, som gikk av stabelen 6.-7. mars på flotte Lilys Country Club. Arrangementet var i regi av kvinnenettverket i Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar – LVK, med godt over 100 deltakere. Hensikten med arrangementet var å samle kvinnelige politikere og administrativt ansatte i LVKs medlemskommuner som ønsker å lære mer om kraft, energi og miljø. Programmet favnet både nybegynnere, og de som har jobbet med energispørsmål i kommunene over tid, og talerlisten bestod av en god blanding av kvinnelige politikere, representanter fra bransjen, konsesjonsmyndigheten og forskningsmiljøet, samt dyktige kvinner fra Lund & Co som inngår i LVKs sekretariat.

Dette er andre gangen vi arrangere LVKs Kvinner & Kraft – som kun er et av mange arrangementer Lund & Co har ansvar for gjennom sin rolle som sekretariat.

Vi er stolte av hva våre dyktige medarbeidere får til, både i form av planlegging og gjennomføring, og ikke minst faglig innhold.