EFTAs overvåkingsorgan, ESA, besluttet 15. desember å godkjenne full statlig finansiering av Ocean Space Centre i Trondheim.

pressemeldingen skriver regjerningen blant annet: “Dette er svært gode nyheter. Ocean Space Centre vil bli et verdensledende senter for forskning, utdanning og næringsliv innen maritime og marine næringer. Dette senteret vil bli viktig når vi skal legge til rette for grønn omstilling og større verdiskaping fra havet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap)”, og “Arbeidet strekker seg over flere år og flere regjeringer. Med godkjenningen fra ESA er en avgjørende forutsetningen for realiseringen av Ocean Space Centre nå på plass. Nå kan vi se fram til byggestart i 2022, og jeg gleder meg allerede til å delta på snorklipping i 2028, sier havminister Skjæran”.

Advokatene Hilde Ellingsen og Per Andreas Bjørgan har bistått Nærings og Fiskeridepartementet i prosessen med ESA.