Advokatene Hilde Ellingsen og Per Andreas Bjørgan bistod Tromsø kommune. ESA åpnet formell undersøkelse i 2019 for å ta stilling til om kommunen tildelte statstøtte ved omorganiseringen av den kommunale avfallsvirksomheten i 2009. Saken illustrerer hvor viktig det er for kommuner å utarbeide og arkivere dokumentasjon for sine forretningsmessige transaksjoner i minst 10 år. For eksempel ved salg/ overføring av eiendom og driftsmidler eller ved kjøp av konserninterne tjenester i kommunalt eide selskaper.

Les mer om saken her.