Det er advokatfirmaet Elden som har fremsatt krav vegne av familien overfor DNS. Kravet er på 500 000 kroner, 250 000 kroner per fornærmet. DNS sier at de ikke kan utelukke at andre i Hjorth-familien også kommer med krav.