Den 16. mai fikk vi ankeutvalgets beslutning om at nok en sivil sak er sluppet inn til behandling i avdeling. Til sammenligning behandlet Høyesterett i hele 2022 57 sivile saker i avdeling. Lund & Co har også flere aktuelle saker som kan slippe inn til behandling i avdeling i Høyesterett.

Den 2. og 3. mai prosederte Lasse Gommer Våg og Caroline Lund en sak om kommuners rettslige interesse i å gå til sak mot staten om hvorvidt fjelloven gjelder for opprinnelig statsgrunn. Våg og Lund representerte kommunene Beiarn og Bardu, samt partshjelperen Utmarkskommunens Sammenslutning (USS). Våg fikk godkjent saken som sin første prøvesak.  

Den 25. til 27. april representerte Stein Erik Stinessen partshjelperne USS, Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund og NORSKOG i Høyesterett. Saken gjaldt gyldigheten av departementets vedtak 31. desember 2019 om lisensfelling av Letjenna-reviret innenfor ulvesonen. Organisasjonen NOAS hadde saksøkt staten.  

Den 11. og 12. april representerte Ulf Larsen fem hytteeiere i en sak om en negativ servitutt var til hinder for utvidelse av Dr. Holms Hotel på Geilo. 

Høsten 2022 prosederte Jon Wessel Aas to saker for Høyesterett om henholdsvis bruk av lydopptak fra retten i en TV-dokumentar og om en straffesak om hatefulle ytringer på grunn av kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet.   

Den 16. mai 2023 fikk vi i tillegg ankeutvalgets beslutning om at Equinors anke i en sak mot Alver kommune om eiendomsskattegrunnlaget på Mongstad er tillatt fremmet. Kommune er representert av Caroline Lund. Saken er ikke berammet ennå.