Naturressurskommunene er en paraplyorganisasjon for LVK, Utmanrkskommunenes Sammenslutning (USS), ilandføringskommunene (NPK) og Industrikommunene. Sammen med KS, LNVK og Kraftfylka arrangerer Naturressurskommunene et seminar som tar for seg erfaringer med vindkraft og virkemidler kommunene kan bruke ved utbygging av vindkraft. Hvilke muligheter har kommunene for eksempel til å lokalisere og følge opp vindkraft i plan- og bygningslovverket? Burde vindkraft i stedet fulgt prosessen i plan- og bygningsloven? Hva blir igjen til kommunene ved utbygging av vindkraft? Hva skjer framover?

Seminaret er både fysisk (begrenset antall plasser) og digitalt. Programmet og påmelding finner du her: Fagseminar om vindkraft. Påmeldingsfristen er 25. september 2020. For alle medlemskommunene er seminaret gratis.

Naturressurskommunene er medarrangør.