Gulating lagmannsrett har ved overskjønn 7. august 2019 tilkjent grunneierne i Jølstravassdraget over 4 millioner kroner i årlig fallerstatning fra Sunnfjord Energi, og fulle sakskostnader også for lagmannsretten. Erstatningen tilsvarer en engangserstatning på mer enn 100 millioner kroner og er den høyeste fallerstatning som er tilkjent private falleiere. Sunnfjord Energi eksproprierer grunneiernes fallrettigheter i forbindelse med utbygging av Jølster kraftverk.

Sunnfjord Energi mente at erstatning skulle utmåles etter naturhestekraftmetoden, som ville gitt en årlig erstatning på rundt 700 000 kroner. Grunneierne, representert ved advokatene Ulf Larsen og advokat Norunn Løkken Sundet fra Lund & Co, vant frem med at erstatning skulle utmåles etter markedsmodellen.