Hanne begynte i Lund & Co i januar 2009, og har vært politifullmektig, Midtre Hålogaland politidistrikt i 2012-2014. Hanne jobber innenfor alle firmaets fagområder. Hun har en særlig kompetanse på skatt og selskapsrett, herunder også eiendomsskatt.