Vi ønsker at medlemskommunene skal få muligheten til å ta bilder av naturen og anleggene i kommunene – og gjerne også omgivelsene rundt anleggene. Ved at kommunene sender inn bilder til oss, får vi en unik mulghet til å vise fotgrafier fra hele landet, samtidig som fotgrafene får anledning til å vise sine bilder på organisasjonen splitter nye nettsider.

Vi ønsker bilder i god oppløsning, med angivelse av navn på fotograf og sted. Dersom det er bilde av et kraftverk eller andre fysiske anlegg, må navnet på anlegget være med.

Send bildene til organisasjonssekretær Mariann på adresse mhb@lundogco.no helst innen 10. april 2021!