Lund & Co har i samarbeid med Ipsos fått i oppdrag fra KS å utrede og evaluere den rettslige situasjonen med hensyn til hatefulle, truende og andre krenkende ytringer mot folkevalgte.

Les mer om oppdraget og prosjektet her, på Ipsos nettsider.

Fra Lund & Cos side er det advokatene Jon Wessel-Aas og Maria Bakke som bidra med de juridiske utredningene.