Tema og målsetting: Advokatfirmaet Lund & Co har spisskompetanse innen offentlige anskaffelser, og bistår en rekke kommuner og andre offentlige aktører med gjennomføring av anbudskonkurranser. Vi inviterer med dette til gratis webinar om anbudstjenester, med fokus på anbudskonkurranser i sektorer der det kreves betydelig faglig kompetanse for å vurdere innkomne tilbud. Webinaret vil ha en praktisk tilnærming, og fokusere på hvordan det offentlige bør gjennomføre anbudskonkurranser på disse områdene for å sikre at de mottar gode tilbud som lar seg sammenligne.

Program 

Påmelding