Dørre arbeider særlig med arbeidsrett, entreprise og fast eiendoms rettsforhold. Han har omfattende erfaring fra forhandlinger, prosedyre og tvisteløsning, både for de alminnelige domstoler og i voldgift, og han er flere ganger oppnevnt som voldgiftsdommer. Han prosederte nylig den prinsipielle saken i Høyesterett i år på vegne av Skanska Norge AS, om det arbeidsrettslige ansiennitetsprinsippets betydning ved nedbemanningen.