Jorun kom fra stilling som universitetslektor på det juridiske fakultetet i Tromsø da hun tiltrådte som advokatfullmektig i Lund & Co høsten 2020. Hun har sin mastergrad i rettsvitenskap fra Universitet i Tromsø 2019. Jorun er den fjerde advokatfullmektigen i Lund & Co som har oppnådd advokatbevilling første halvår i 2023.

Jorun har prosedert flere rettssaker som advokatfullmektig, blant annet i en tvist om gjengs leie, tvist om festeavgiftens størrelse, tvist om utbygging i et eierseksjonssameie, og flere arbeidsrettstvister.

I perioden mai 2022 til mai 2023 hadde Jorun permisjon for å jobbe som dommerfullmektig i Bergen tingrett.

Jorun jobber særlig med arbeidsrett, fast eiendoms rettsforhold og medier og kommunikasjon.