Det er i dag inngitt klage over Oslo politidistrikts og Oslo statsadvokatembeters behandling av etterforskningen i den nå henlagte “Black Box”-saken.

Partner i Lund & Co, advokat Jon Wessel-Aas representerer de tre scenekunstnerne Hanan Aouicha Sofia Bennamar, Sara Baban og Pia Maria Roll Jessen, som etter anmeldelse fra (nå permitterte) justisminister Tor Mikkel Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, var under etterforskning for blant annet krenkelse av privatlivets fred, ved at de i forbindelse med sceneforestillingen “Ways of Seeing” hadde tatt bilde av fasaden på huset til Wara/Bertheussen og brukt det som del av scenografien i en scene i forestillingen.

Tidligere denne uken ble anmeldelsen mot våre klienter endelig henlagt. Fordi vi mener at politiet/påtalemyndigheten i løpet av etterforskningen har begått flere feil som ttilsammen utgjør krenkelser av våre klienters ytringsfrihet, omdømmevern og rett til rettferdig rettergang (herunder med hensyn til uskyldspresumsjonen), har advokat Wessel-Aas i samarbeid med vår medarbeider advokat Mathilde Wilhelmsen, innlevert en klage til Oslo politidistrikt og Oslo statsadvokatembeter der dette er nærmere begrunnet og der det også kreves erstatning for krenkelsene og den uberettigede forfølgningen. Klagen kan lastes ned nedenfor.