Høyesterett frifant staten på alle punkter.

Alle dommerene var enige i forståelsen av Grunnlovens § 112.  Videre var det enighet om at vedtaket ikke var i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonens artikkel 2 og 8, om retten til liv og retten til privatliv og familieliv.

Det var tre dissenterende dommere som mente at det var begått saksbehandlingsfeil.

Du kan høre domsavsigelsen her