I kommentaren skriver Våg og Holm om forskriftens virkeområde, kravet om skriftlig avtale om hjemmekontor, Arbeidstilsynets tilsynsmuligheter og reglene om arbeidstid på hjemmekontor. Våg og Holm skriver også om forhold som ikke er regulert i forskriften, som blant annet utstyr og dekning av kostnader ved hjemmekontor, fjernarbeid andre steder enn arbeidstakers eget hjem og om skatt, trygd og yrkesskadeforsikring, herunder hjemmekontor i utlandet.

Hele kommentaren kan du lese her.