Miljøverndepartementet har besluttet å ikke anke lagmannsrettens dom i Krokann-saken til Høyesterett.

Det fremgår av nyhetssak publisert på Miljøverndepartementets hjemmesider.
Vedtak om rovvilterstatning for både Krokann og ni andre bønder som var med i opprinnelig gruppesøksmål blir nå vurdert på nytt. Lagmannsrettens dom får også betydning for den generelle praktiseringen av erstatningforskriften for bønder med rovvilttap. Miljøverndepartementet har gitt fylkesmennene informasjon om hvordan behandlingen av erstatningssøknadene for 2013 skal gjennomføres i henhold til dommen.

Advokat Tine Larsen i Advokatfirmaet Lund & Co DA har prosedert saken på vegne av gårdbruker Ola Krokann og landbruksorganisasjonene som har vært partshjelpere i saken.