Denne uken har Høyesterett behandlet en sak om bøtelegging av klimaaksjonister fra gruppen Extinction Rebellion. Det ventes at dommen vil avklare i hvilken grad man kan straffe fredelige aksjoner som ikke medfører fare for liv og helse. Elgesem mener Fosen-aktivistene viser hvorfor fredelige sivil ulydighet-aksjoner er et viktig demokratisk virkemiddel og beskyttet av menneskerettighetene. Selv om man kan gripe inn i aksjoner for å ivareta sikkerhet, ro og orden, bør man ikke reagere med straff i etterkant.

Les hele saken i Klassekampen her.

Har du ikke tilgang til klassekampen, kan du også lese innlegget her.