Samefolket har mer å feire i år. 9. oktober 2019 er det 30 år siden det første sametinget ble åpnet av Kong Olav. Under åpningen av Sametinget i 1997 uttalte Kong Harald i sin åpningstale: «Den norske stat er grunnlagt på territoriet til to folk, nordmenn og samer.»