Samefolkets dag ble for første gang feiret i 1993 og ble offisiell flaggdag i Norge i 2004. Samefolkets dag feires til minne om det første samelandsmøtet som ble holdt i Trondheim 6. februar i 1917.

Det samiske flagget er felles for samene i Norge, Sverige, Finland og Russland og er et felles symbol for hele det samiske folket.

Læhkoeh biejjine – Vuorbbe biejvijn – Lihkku beivviin – Gratulerer med dagen!