Legeforeningen krever at norske myndigheter endrer sin praksis, slik at leger som har gjennomført klinisk basisutdannelse (KBU) i Danmark, får godskrevet dette som en del av LIS1 i Norge. Saken reiser flere prinsipielle spørsmål knyttet til EØS-regelverket og reglene om fri bevegelighet.

Les mer om saken på NRK sine nettsider.