Søksmålet fra Gassco er berammet til uke 38, dvs fra mandag 18. september til og med fredag 22. september. Søksmålet fra Statoil mfl (Statoil Petroleum AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS, LOTUS Exploration and Production Norge AS, Total E&P Norge AS) er berammet til uke 40, dvs  mandag16. oktober til og med fredag 20. oktober 2017.

Tysvær kommune, som har mottatt klager fra de samme partene for rørledningen “Sleipner kondensat” og selskapenes anlegg på Kårstø, har erklært partshjelp til støtte for Karmøy kommune. Lund & Co ved advokatene Caroline Lund og Silje Aga Rogan er engasjert som prosessfullmektig også for Tysvær kommune.