Høyesteretts sak 2015/1486Danske Bank mot Bremanger kommune. Forhandlinger 16.-18. februar.
Saken gjaldt kjøp av finansielle produkter.
Advokatene Ulf Larsen og Per Andreas Bjørgan representerte kommunen.

Høyesteretts sak 2015/2246Staten mot privat part A. Forhandling 4. mai.
Saken gjaldt søksmålsfrist etter trygderettsloven § 23 fjerde ledd.
Advokat Caroline Lund representerte A.

Høyesteretts sak 2015/1951Rogaland og Hordaland fylkeskommuner og LVK mot Hydro. Forhandlinger 10.-12 mai.
Saken gjaldt levering av konsesjonskraft og force majeure-begrepet.
Advokat Per Andreas Bjørgen representerte LVK.

Borgarting lagmannsrettACE mot Haugesund og Hattfjelldal kommuner. Hovedforhandling  over fire uker,12. januar – 5. februar.
Saken gjaldt spørsmål om ACE profesjonsansvarsforsikring for Terras uaktsomme rådgivning overfor kommunene ved kjøp av finansielle produkter.
Advokatene Stein Erik Stinessen, Caroline Lund og Ulf Larsen representerte kommunene.