Lund & Co har vunnet anbud og inngått rammeavtale med Sandefjord kommune om levering av advokattjenester på rettsområdene:

  • Fast eiendoms rettsforhold
  • Bygg og entrepriserett med tilhørende anskaffelsesjuss
  • Kjøpsrett, fast eiendom
  • Kontraktsrett
  • Arbeidsrett