Norsk Sau og Geit (NSG) har rundt 11 000 medlemmer innenfor saue- og geitehold. Småfenæringen er en næring som ofte berøres av juridiske problemstillinger. Det kan være spørsmål om eiendoms- og beiterett, skader som dyr på beite påfører personer og ting, spørsmål om erstatning for rovviltskader, og alt annet som hører til saue- og geitehold. Advokatene i Lund & Co har bred erfaring med å bistå småfenæringen i rettslige spørsmål.