Advokatfirmaet Lund & Co DA og Proba Samfunnsanalyse evaluerer på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet de midlertidige lov- og forskriftsendringer som følge av flyktningstrømmen fra Ukraina. Lund & Co og Proba har levert den første delrapporten som nå er publisert på AIDs hjemmesider. Det er gitt midlertidige regler i integreringsloven, grunnskoleloven, barnehageloven, barnevernsloven, plan- og bygningsloven, husleieloven og i helselovgivingen. Formålet med evalueringen er å undersøke om reglene har virket etter sin hensikt, det vil si om de har gjort det lettere for kommunene å ta imot de mange flyktningene fra Ukraina. Funn og anbefalinger i delrapporten er foreløpige. Avsluttende rapport leveres våren 2024.

Fra Lund & Co har partnerne Hilde K. Ellingsen og Silje Aga Rogan jobbet med dette prosjektet, samt advokat Carsten Smith Elgesem og advokatfullmektig Hanna Hågensen Aasen.

Mer informasjon finner du på Regjeringens hjemmeside.