Her er hva Advoktforeningen skriver: Advokatfirmaet Lund & Co DA, her representert ved firmaets kvinnelige advokater, er nominert til Advokatforeningens Talentpris. Firmaet har helt siden etableringen i 2007 tydelig satset på å rekruttere de fremste kvinnelige talentene i bransjen. Lund & Co har særlig kompetanse på energi, miljø og naturressursrett og har en omfattende prosedyrevirksomhet for alle rettsinstanser. Rettsområdene omfatter vannkraft, vindkraft, mineraler, selskaps- og skatterett samt transaksjoner, fast eiendoms rettsforhold, og EU/EØS-rett. Portrettet gjenspeiler elementer firmaet trives i. Vi er gratulerer Lund & Co med nominasjonen.