– Vi er superstolte av å være nominert, sier advokat (H) Caroline Lund, partner i Lund & Co.

Juryen har særlig lagt vekt på firmaene som kan vise til konkrete resultater, løsninger og progresjon. I år var det rekordstor interesse blant landets advokatfirmaer i konkurransen om å kapre Talentprisen. Hvert år rettes oppmerksomheten mot et tema, og i år var det firmaenes innsats for å bedre kjønnsbalansen som ble vektlagt.

– Det er et bra at Advokatforeningen fokuserer på dette viktige temaet. I Lund & Co faller ikke jentene fra, vi kan nå vise til et flertall kvinnelige partnere. Vi håper vi kan være et forbilde og inspirasjon for yngre kvinnlige advokater og -fullmektiger til å fortsette i yrket.