Utmarksdomstolen ga i april i år lokalbefolkningen medhold i at det var de som opprinnelig hadde eiendomsretten til området, og denne er ikke senere utslettet av staten. Utmarksdomstolens dom medfører at området på rundt 5 300 kvadratkilometer ikke tilhører Finnmarkseiendommen (FeFo), som til nå har forvaltet grunnen. Advokatene Caroline Lund, Lasse Gommerud Våg og Carsten Smith Elgesem representerte lokalbefolkningen i rettsaken som gikk over tre uker i Karasjok i januar.

FeFo anket dommen til Høyesterett. Høyesterett besluttet i går at saken skal behandles av Høyesterett i storkammer. Storkammer vil si at Høyesterett settes med 11 dommere fordi saken reiser spørsmål av særlig stor viktighet. Det skjer bare 1-2 ganger i året at Høyesterett settes i storkammer.